2016- 2017 Faaliyet Raporu

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Dumlupınar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Dumlupınar Üniversitesinin diğer birimler tarafından düzenlenen sempozyum, panel, konferans, konser vs. gibi her türlü programın gerek organizasyonunda, gerek icrasında etkin görev almış; etkinliğin ilanı, düzen ve tertibi, yer, araç,  gereç temini vb. hususlarda ilgili birimlere yardımcı olmuştur.

Dumlupınar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, üniversitemizin çevreye, halka ve üniversitemize tanıtılmasında, etkinliklerinin duyurulmasında önemli görevler üstlenmiş, bu amaçla çeşitli gazete ve görsel malzemelerden yararlanılmıştır.

Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği tarafından Dumlupınar Üniversitesi’ni ilgilendiren her türlü davetiye, tebrik, ilan, afiş gibi malzemelerin grafik tasarımı, hazırlanması, basımı ve ilgili yerlere dağıtımı yapılmıştır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Dumlupınar Üniversitesi’nin Açılış ve Mezuniyet Törenlerini düzenleyerek, bu törenlerin ilan ve icrasını gerçekleştirmiştir.

Dumlupınar Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, kendi alanı ile ilgili üniversite içi ve dışı yazışmaları yapmış; yükseköğrenim üst kuruluşları, diğer üniversiteler, basın yayın organları, resmi, özel ve tüzel kişi ve kurumlarla Dumlupınar Üniversitesi arasındaki ilgili yazışmaları yapmış, ilişkileri düzenlemiştir.

Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ile ilgili iş ve işlemlerin tümü 27.08.2013 tarihinde, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile ilgili iş ve işlemlerin tümü 08.11.2013 tarihinde Hukuk Müşavirliğine devredilmiştir.

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Etkinlikleri

EKİM

03 EKİM 2016 tarihinde, Gediz MYO tarafından, Gediz MYO’da, 15 Temmuz Milli İrade Destanı Fotoğraf Sergisi düzenlenmiştir.

03-04-05 EKİM 2016 tarihleri arasında, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, Oryantasyon Programı düzenlendi.

06-08 EKİM 2016 tarihleri arasında, İ.İ.B.F.  tarafından, Gülümser Hatun Termal Oteli’nde, 21. Pazarlama Kongresi Dijital Dünyada Pazarlama düzenlenmiştir.

07 EKİM 2016 tarihinde, Rektörlük tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, 2016-2017 Öğretim Yılı Açılış Töreni düzenlenmiştir.

10-12 EKİM 2016 tarihleri arasında, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, Anadolu, Arkeoloji, Zaman ve Mekân konulu V. Arkeoloji Sempozyumu düzenlenmiştir.

12 EKİM 2016 tarihinde, Yazarlar ve Şairler Topluluğu tarafından, Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Esat Anık, Kadir Güven ve İsa Kahraman’ın katıldığı Kütahyalı Ozanlarla Günümüz Edebiyatı Söyleşisi düzenlenmiştir.

13 EKİM 2016 tarihinde, DPÜ ve Kütahya Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından, GSF DPÜTV Stüdyosu’nda, Sanayi Güvenliği Paneli düzenlenmiştir.

13-15 EKİM 2016 tarihleri arasında, Lisan-ı Hal Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Ulusal Üniversitelerarası Lisans Öğrencileri Sempozyumu düzenlenmiştir.

13-14 EKİM 2016 tarihleri arasında, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği tarafından 8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu düzenlenmiştir.

25 EKİM 2016 tarihinde, Ekonomi Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Emel Özlüdağ’ın katıldığı TEB Aile Akademisi Ücretsiz Finansal Okuryzarlık Eğitimi Semineri düzenlenmiştir.

26 EKİM 2016 tarihinde, İlmi Siyaset Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Hakkı Şahin ve İsmail Keleş’in katıldığı Siyaset Biliminde Kariyere Yolculuk Söyleşisi düzenlenmiştir.

26 EKİM 2016 tarihinde, Genç Girişimciler Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi’nde, konuşmacı olarak Özel Oytun Türkoğlu’nun katıldığı Kişisel Markalaşma ve Girişimcilik Söyleşisi düzenlenmiştir.

KASIM

02 KASIM 2016 tarihinde, Makine Mühendisleri Topluluğu tarafından, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katıldığı Mega Yapılarda Mühendislik Konferansı düzenlenmiştir.

03 KASIM 2016 tarihinde, Makine Mühendisleri Topluluğu tarafından, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak TÜBİTAK ve Uludağ Üniversitesi Transfer Ofisi Genel Müdürü Osman Yapar’ın katıldığı TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı Konferansı düzenlenmiştir.

10 KASIM 2016 tarihinde, Rektörlük tarafından, Atatürk Haftası kapsamında, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli’nin katıldığı, Bir İngiliz Diplomatın Gözüyle Mustafa Kemal Atatürk Konferansı düzenlenmiştir.

22 KASIM 2016 tarihinde, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu tarafından, Eğitim Fakültesi Mavi Salonu’nda, Hocalı Katliamı ve Ermeniler Konferansı düzenlenmiştir.

22 KASIM 2016 tarihinde, Makine Mühendisleri Topluluğu tarafından, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın katıldığı Mega Yapılarda Mühendislik Konferansı düzenlenmiştir.

23-25 KASIM 2016 tarihleri arasında, Kütahya GSF MYO tarafından, Kütahya GSF MYO 'da, Kütahya GSF MYO Açılış Töreni ve Ahmet Yakupoğlu Anısına Kariyer Günleri düzenlenmiştir.

24 KASIM 2016 tarihinde, Türkiyat Araştırmaları Topluluğu tarafından Bedesten'de, Kardeş Öğrenciler Programı düzenlenmiştir.

24 KASIM 2016 tarihinde, DPÜ, Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi, Kütahya Kent Konseyi ve Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde Gönülden Nameler Türk Sanat Müziği Konseri düzenlenmiştir.

25 KASIM 2016 tarihinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Külliye Açılış Töreni düzenlenmiştir.

25 KASIM 2016 tarihinde, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, EndNote Tanıtım ve Eğitimi düzenlenmiştir.

25 KASIM 2016 tarihinde, Tıp Fakültesi tarafından, Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda, Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlenmiştir.

25 KASIM 2016 tarihinde, Etik Topluluğu tarafından, FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda, konuşmacı olarak Rabia Christine Brodbeck'in katıldığı Sahneden Secdeye Hayat Hikayem Konferansı düzenlenmiştir.

30 KASIM 2016 tarihinde, DPÜ, Kütahya, Uşak, Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlükleri ve KUTSO tarafından, Global Girişimcilik Haftası Bölge Mucitler Sergisi düzenlenmiştir.

30 KASIM 2016 tarihinde, IEEE Topluluğu tarafından, GSF Kırmızı Salon’da, Elektrik Elektronik Mühendisliğine Doğru Semineri düzenlenmiştir.

ARALIK

06 ARALIK 2016 tarihinde, İnovatif ve Liderlik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Kariyer Günleri düzenlenmiştir.

06 ARALIK 2016 tarihinde, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu tarafından, Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da, Mülakat ve Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir.

06 ARALIK 2016 tarihinde, IEEE Topluluğu tarafından, GSF Kırmızı Salon’da, İş Dünyasında Endüstri Mühendisliği Semineri düzenlenmiştir.

07 ARALIK 2016 tarihinde, Endüstri ve Verimlilik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Hakkı Alkan, Burak Emre Güner’in katıldığı Verimlilik Günü Konferansı düzenlenmiştir.

08 ARALIK 2016 tarihinde, Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, İşaret Dili Eğitimi düzenlenmiştir.

09 ARALIK 2016 tarihinde, Fizyoyaşam Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Kariyer Söyleşileri düzenlenmiştir.

09 ARALIK 2016 tarihinde, Uluslararası Ticaret Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, İnsan Kaynakları ve Kariyer Yönetimi Söyleşisi düzenlenmiştir.

10 ARALIK 2016 tarihinde, Etik Topluluğu tarafından, Kütahya Gençlik Merkezinde, konuşmacı olarak Yahya Uyar'ın katıldığı Gençlik ve Gönüllülük Konferans düzenlenmiştir.

10 ARALIK 2016 tarihinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, Evliya Çelebi Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu'nda, En Sevgiliye Etkinliği düzenlenmiştir.

12-14 ARALIK 2016 tarihlerinde, Risk Topluluğu tarafından, UBYO. Amfi 1’de, Sektör Buluşmaları 2 Seminerleri düzenlenmiştir. 

12 ARALIK 2016 tarihinde, İnsan Hak ve Hürriyet Topluluğu tarafından, FEF Germiyanoğlu Şair Şeyhi Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak İHH Kadın Kolları Başkanı Fatma Türk'ün katıldığı Misyonerlik Konferansı düzenlenmiştir.

13 ARALIK 2016 tarihinde, İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Girişimcilik Söyleşisi düzenlenmiştir.

13 ARALIK 2016 tarihinde, Radyo Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Erdem Yener’in katıldığı Söyleşi düzenlenmiştir.

13 ARALIK 2016 tarihinde, Ekonomi ve İnovasyon ve Liderlik Toplulukları tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Erbakan Malkoç'un katıldığı Motivasyon Konferansı düzenlenmiştir.

13 ARALIK 2016 tarihinde, Genç Girişimciler Topluluğu tarafından, FEF Germiyanoğlu Şeyhi Sinan Konferans Salonu'nda, Girişim Hikayeleri Söyleşisi düzenlenmiştir.

14 ARALIK 2016 tarihinde, Yazarlar ve Şairler Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Şükrü Erbaş’ın katıldığı Söyleşi ve İmza Etkinliği düzenlenmiştir.

15 ARALIK 2016 tarihinde, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde, Bu Vatan Bizim Tiyatrosu düzenlenmiştir.

16 ARALIK 2016 tarihinde, Fen Edebiyat Fakültesi tarafından, FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda, Hz Mevlana’nın 743. Vuslat Yıldönümü Anma Töreni düzenlenmiştir.

16 ARALIK 2016 tarihinde, İlim Fikir ve Edebiyat Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2 Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Bekir Develi ve Eren Şentürk'ün katıldığı Bunu Konuşalım Söyleşisi düzenlenmiştir.

17-18-24-25 ARALIK 2016 tarihlerinde, Ekonomi, İnovatif Girişimcilik, Kariyer ve Akademi, Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme ve Üniversiteli Gelişim Toplulukları tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Kariyer Günleri Etkinliği düzenlenmiştir. 

19 ARALIK 2016 tarihinde, IEEE Topluluğu tarafından, GSF Kırmızı Salon’da, Bilişim Seminerleri düzenlenmiştir.

20 ARALIK 2016 tarihinde, Finansal Okuryazarlık Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2 Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Arda Hakan Öğretir, Serdar Türk'ün katıldığı Kariyerine Yön Ver Konferansı düzenlenmiştir.

20 ARALIK 2016 tarihinde, Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından, Germiyan Yerleşkesi Teknik Bilimler MYO Seminer Salonu'nda, konuşmacı olarak Eğitimci Musa Çelik'in katıldığı Kuran ve Sünnet Işığında Tasavvuf Konferansı düzenlenmiştir.

21 ARALIK 2016 tarihinde, Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü tarafından, Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da, Türkü Hikayeleri Anlatımı düzenlenmiştir.

21 ARALIK 2016 tarihinde, Münazara Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2 Münazara Turnuvası düzenlenmiştir.

21 ARALIK 2016 tarihinde, Makine Mühendisliği Topluluğu tarafından, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, Mühendislik ve Kadın Konferansı düzenlenmiştir.

22 ARALIK 2016 tarihinde, Makine Mühendisliği Topluluğu tarafından, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Kayhan Kalelioğlu ve Doç. Dr. Abdullah Akbulut'un katıldığı Yenilebilir Enerji Sistemlerinde Biyogaz Konferansı düzenlenmiştir.

23 ARALIK 2016 tarihinde, Risk Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Semih Yalman’ın katıldığı Dreams Talk Hayalini Anlat Etkinliği düzenlenmiştir.

23 ARALIK 2016 tarihinde, Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından, Şeyhi Sinan Konferans Salonu’nda, film gösterimi düzenlenmiştir.

23 ARALIK 2016 tarihinde, IEEE Topluluğu tarafından, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Salih Kükrek'in katıldığı Teknogirişim Söyleşisi düzenlenmiştir.

26 ARALIK 2016 tarihinde, Tarih Kültür ve Fikir Akademisi Topluluğu tarafından, Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Yazar Ali Sözer'in katıldığı Osmanlıyla ve Osmanlısız Son İki Asır Söyleşileri düzenlenmiştir.

26 ARALIK 2016 tarihinde, Tarih Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından, G.S.F. Mavi Salon’da, konuşmacı olarak Aşık Temel Turabi, Aşık Aşikar, Gülira Kasymkulova, Abubekir Zamani, Aşık Ali Serhat'ın katıldığı Dumlupınar Aşık Atışmaları Dinletisi düzenlenmiştir.

26 ARALIK 2016 tarihinde, Finansal Okuryazarlık Topluluğu tarafından, UBYO Amfi 1’de, konuşmacı olarak Halit Onur Salttürk ve Envercan Yüksel'in katıldığı Parasını Yöneten Hayatını Yönetir Konferansı düzenlenmiştir.

26 ARALIK 2016 tarihinde, Engelsiz Hayat ve Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluklarının ortaklaşa düzenledikleri, İ.İ.B.F. Amfi 2 Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Kemal Kuruçay, Necmi Yapıcı, Cem Aksakal, Hacı Ali Konuk, Faruk Sofuoğlu, Ufuk Yapıcı’nın katıldığı Pijamalı Adamlar Söyleşisi düzenlenmiştir.

27 ARALIK 2016 tarihinde, Türkiyat Araştırmaları Topluluğu, TÖMER ve Türk Dili Bölüm Başkanlığı tarafından, FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Sönmez Kutlu, Yrd. Doç. Dr. Halil Adıyaman, Yrd. Doç. Dr Kadir Güler ve Prof. Dr. Bilal Aktan’ın katıldığı 2016 UNESCO Hoca Ahmet Yesevi Paneli düzenlenmiştir.

27 ARALIK 2016 tarihinde, Tarih Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından, Gediz M.Y.O. Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Aşık Temel Turabi, Aşık Aşikar, Gülira Kasymkulova, Abubekir Zamani, Aşık Ali Serhat'ın katıldığı Dumlupınar Aşık Atışmaları Dinletisi düzenlenmiştir.

27 ARALIK 2016 tarihinde, Radyo Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Erdem Yener'in katıldığı Erdem Yener'le Söyleşi düzenlenmiştir.

27 ARALIK 2016 tarihinde, Aktif Gençlik Topluluğu tarafından, GSF Kırmızı Salon’da, 15 Temmuz Söyleşi düzenlenmiştir.

28 ARALIK 2016 tarihinde, Frigya Arkeoloji ve Sanat Topluluğu tarafından, FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Neşe Atik’in katıldığı Tekirdağ’da Trak Tümülüsleri Konferansı düzenlenmiştir.

28 ARALIK 2016 tarihinde, Öğrenci Konseyi tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2 Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Serdar Kılıç'ın katıldığı Doğa & Yaşam Söyleşisi düzenlenmiştir.

29 ARALIK 2016 tarihinde, Finansal Okuryazarlık Topluluğu tarafından, Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu'nda, Geleceğin Gücü Girişimciler Söyleşisi düzenlenmiştir.

30 ARALIK 2016 tarihinde, Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından, Kütahya Gençlik Merkezi’nde, Prensesin Sihirli Bahçesi Tiyatro Gösterimi düzenlenmiştir.

30 ARALIK 2016 tarihinde, Etik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Kudüs Zindanları Söyleşisi düzenlenmiştir.

OCAK

04 OCAK 2017 tarihinde, DPÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün’ün katıldığı Mobbing Milli Bir İsraftır Konferansı düzenlenmiştir.

ŞUBAT

18 ŞUBAT 2017 tarihinde, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından, Yazma Eserler Kütüphanesi'nde, konuşmacı olarak Dr. Süleyman Gündüz'ün katıldığı Yeryüzünün Kadim Şehri: Kudüs Konferansı düzenlenmiştir.

27 ŞUBAT 2017 tarihinde, Öğrenci Konseyi tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de,b konuşmacı olarak Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu'nun katıldığı Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları Konferansı düzenlenmiştir.

MART

01 MART 2017 tarihinde, DUSCART Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu tarafından, GSF Kımızı Salon’da, Otomobillerin Geleceği, Geleceğin Otomobilleri Söyleşisi düzenlenmiştir.

01 ŞUBAT 2017 tarihinde, Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Eğitmen Ahmet Kavak'ın katıldığı Kısık Sesler- 2 Semineri düzenlenmiştir.

02 MART 2017 tarihinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Uysal, Turan Kışlakçı, Dr. Muhammet Karabacak, Prof. Dr. Hüsamettin İnanç'ın katıldığı Ortadoğu’daki Kördüğüm Konferansı düzenlenmiştir.

06 MART 2017 tarihinde, Öğrenci Konsey Başkanlığı tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2'de Sosyal Medya Zirvesi düzenlenmiştir.

07 MART 2017 tarihinde, Liderlik ve İdealist Düşünce Topluluğu tarafından, UBYO Amfi 1'de CeoTalks Söyleşisi düzenlenmiştir.

07 MART 2017 tarihinde, Mezunlar Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2'de Zulüm Her Dilde Aynıdır Söyleşisi düzenlenmiştir.

07 MART 2017 tarihinde Lideerlik ve İdealist Düşünce Topluluğu tarafından, UBYO Amfi 1'de, konuşmacı olarak Doç. Dr. Aydın Kayabaşı ve Doç. Dr. Ceren Giderler'in katıldığı Dünyada e-ticaret Konferansı düzenlenmiştir.

07 MART 2017 tarihinde, Genç Girişimciler Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, Eğitimde Girişimcilik Etkinliği düzenlenmiştir.

08 MART 2017 tarihinde, İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2'de, Türk Tipi Başkanlık Sistemi Konferansı düzenlenmiştir.

08 MART 2017 tarihinde, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu tarafından, Eğitim F. Mavi Salon'da, konuşmacı olarak Turgut Kaçmaz’ın katıldığı Gazinin Oğlundan Çanakkale İzleri Söyleşisi düzenlenmiştir.

09 MART 2017 tarihinde, Kariyer ve Akademi Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2'de, Zirveye Yolculuk Söyleşisi düzenlenmiştir.

13 MART 2017 tarihinde, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Topluluğu tarafından, Tarih Bölümü Konferans Salonu'nda, konuşmacı olarak Doç. Dr. Haşim Şahin’in katıldığı Klasik Çağ Osmanlı Toplumunda Tasavvuf Konferansı düzenlenmiştir.

14 MART 2017 tarihinde, Tıp Fakültesi tarafından, Tıp Fakültesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı düzenlenmiştir.

14 MART 2017 tarihinde, Öğrenci Konseyi tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız'ın katıldığı Yeni Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Konferansı düzenlenmiştir.

15 MART 2017 tarihinde, Üniversite Sanayi Kamu İşbirliği Geliştirme Topluluğu tarafından, UBYO Kırmızı Salon’da, konuşmacı olarak Mustafa Sönmez Ay ve Murat Özdemir’in katıldığı Gelişim Zirvesi Söyleşisi düzenlenmiştir.

15 MART 2017 tarihinde, Eğitim Fakültesi tarafından, Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da, Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıldönümü kapsamında, konuşmacı olarak Doç. Dr. Aytunga Oğuz’un katıldığı Öğretmenliğin Yönleri ve Değerlendirici Olarak Öğretmen Konferansı düzenlenmiştir.

15 MART 2017 tarihinde, Liderlik ve İdealist Düşünce Topluluğu tarafından, UBYO Mavi Salon'da CeoTalks Söyleşisi düzenlenmiştir.

15 MART 2017 tarihinde, İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Diksiyon ve Liderlik Söyleşisi düzenlenmiştir.

15 MART 2017 tarihinde, IEEE Topluluğu tarafından, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Muzaffer Yaşar’ın katıldığı Türkiye’de Asansör Güvenliği ve Mühendisliğinin Önemi Konferansı düzenlenmiştir.

17 MART 2017 tarihinde, Müzik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı Kurtalan Ekspres'in katıldığı Barış Manço’yu Anma Konferansı ve Müzik Dinletisi düzenlenmiştir.

18 MART 2017 tarihinde, DPÜ Rektörlük tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Naim Sönmez’in katıldığı Çanakkale Şehitleri Konferansı düzenlenmiştir.

19 MART 2017 tarihinde, Fizyoyaşam Biyokimya ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından, Sera AVM’de, Serebral Palsi ve Down Sendromu konferansı düzenlenmiştir.

20 MART 2017 tarihinde, İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Onur Esen’in katıldığı Günümüzde Kurumsal Satış ve Proje Yönetimi Konferansı düzenlenmiştir.

20 MART 2017 tarihinde Risk Topluluğu tarafından UBYO Amfi 1’de, Pazarlama Zirvesi Konferansı düzenlenmiştir.

21 MART 2017 tarihinde, İnovatif Girişimcililk ve Mezunlar Toplulukları tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak İnönü Alıcı’nın katıldığı Zihin Sadeliği, Dikkat, Meslek Başarısı Söyleşisi düzenlenmiştir.

21 MART 2017 tarihinde, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük Önünde Nevruz Kutlamaları düzenlenmiştir.

22 MART 2017 tarihinde, İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2'de, konuşmacı olarak Erbakan Malkoç’un katıldığı Girişimcilik Semineri düzenlenmiştir.

22 MART 2017 tarihinde, Kültürel Mirası Koruma Topluluğu tarafından, Eğitim F. Mavi Salon'da, konuşmacı olarak Murat Aldan’ın katıldığı Çocuk İstismarı Konferansı düzenlenmiştir.

23 MART 2017 tarihinde, Öğrenci Konseyi tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Fatih Tezcan'ın katıldığı Türkiye Neden Hedefte Konferansı düzenlenmiştir.

23 MART 2017 tarihinde, Fizyoyaşam Biyokimya ve Biyoteknoloji Topluluğu tarafından Evliya Çelebi Yerleşkesi, Serebral Palsi ve Down Sendromu Konferansı düzenlenmiştir.

24 MART 2017 tarihinde, Motor Sporları Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Türkchopper Motosiklet Kulübü Üyelerinin katıldığı Varmak İçin Değil Sürmek İçin Yollardayız Semineri düzenlenmiştir.

27 MART 2017 tarihinde, İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Tiyatrocu, Yazar Ahmet Yenilmez’in katıldığı Vefatının 8. Yılında Muhsin Yazıcıoğlu Konferansı düzenlenmiştir.

27 MART 2017 tarihinde, Dil ve Kültür Topluluğu tarafından Dumlupınar Kolej’de, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Güven de siz misiniz Tiyatro oyunu sahnelenmiştir.

27 MART 2017 tarihinde, Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi tarafından, Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Emekli Binbaşı ve Yazar Mete Yarar’ın katıldığı Hedef Ülke Türkiye Konferansı düzenlenmiştir.

28 MART 2017 tarihinde, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Bölümü ve Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından, Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Kadir Güler’in katıldığı Evliya Çelebi’nin Kütahya’sı Konferansı düzenlenmiştir.

28 MART 2017 tarihinde, Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından, Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Arif Kolay’ın katıldığı Ermeni Meselesinde Algılar ve Gerçekler Konferansı düzenlenmiştir.

28 MART 2017 tarihinde, Dil ve Kültür Topluluğu tarafından, Eğitim Fakültesi Mavi Salonu'nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Suat Ungan'ın katıldığı Dil ve Kültür Zirvesi Konferansı düzenlenmiştir.

29 MART 2017 tarihinde Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Uğurcan Top ve Didem Körpücü'nün katıldığı Finans Günleri Konferansı düzenlenmiştir.

30 MART 2017 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Fatih Andı’nın katıldığı Dil ve Toplumsal Değişme/Edebiyat ve Toplumsal Değişme Paneli düzenlenmiştir.

31 MART 2017 tarihinde Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından, FEF Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu’nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katıldığı Kültürel Boyutuyla Yeni Türkiye Konferansı düzenlenmiştir.

NİSAN

07 NİSAN 2017 tarihinde, İ.İ.B.F. tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Yrd. Doç. Dr. Levent Yılmaz’ın katıldığı 15 Temmuz Sonrası Yeni Türkiye Yapılanmasında Beklentiler Perspektifler Konferansı düzenlenmiştir.

18 NİSAN 2017 tarihinde, Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel ve Dr. Selcan Gürçayır Teke’nin katıldığı Somut Olmayan Kültürel Miras Konferansı düzenlenmiştir.

20 NİSAN 2017 tarihinde, Genç Girişimciler Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Eren Tekin, Sinan Koç ve Buğra Akpınar'ın katıldığı Makine Kafa Konferansı düzenlenmiştir.

20 NİSAN 2017 tarihinde, Kardeş Ülkeler Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Münir Arıkan'ın katıldığı Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor Konferansı düzenlenmiştir.

23 NİSAN 2017 tarihinde, Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından, Sera AVM’de,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Down Kafe Etkinliği düzenlenmiştir.

24 NİSAN 2017 tarihinde, Stratejik Düşünce Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de,  konuşmacı olarak Prof. Dr. Mustafa Tayyar'ın katıldığı Helal ve Sağlıklı Gıda Konferansı düzenlenmiştir.

24 NİSAN 2017 tarihinde, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Topluluğu (İEEE) tarafından, G.S.F. Kırmızı Salon'da, konuşmacı olarak Ahmet Viçin'in katıldığı İş'te Mühendislik Konferansı düzenlenmiştir.

24-28 NİSAN 2017 tarihleri arasında, Dans Topluluğu tarafından, Evliya Çelebi Yerleşkesi’nde, Langırt Turnuvası düzenlenmiştir.

26 NİSAN 2017 tarihinde, Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından, GSF Kırmızı Salon’da, konuşmacı olarak Maruf Şinik'in katıldığı Maruf Şinik ile Fotoğraf Söyleşisi düzenlenmiştir.

26 NİSAN 2017 tarihinde, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Ahmet Şimşek'in katıldığı Türkiye’de Tarih Eğitiminin Sorunları Konferansı düzenlenmiştir.

26 NİSAN 2017 tarihinde, Radyo Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Ravi İncegöz’ün katıldığı Söyleşi düzenlenmiştir.

26-28 NİSAN 2017 tarihleri arasında, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, GSF’de, 11. Çizgi Film/ Animasyon Festivali düzenlenmiştir.

27 NİSAN 2017 tarihinde, BESYO tarafından, Kütahya Güzel Sanatlar MYO Konferans Salonu’nda, Dünya Fair Play Karikatür Sergisi ve Fair Play Üniversiteler Kervanı Paneli düzenlenmiştir.

27 NİSAN 2017 tarihinde, Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Murat Akıncı’nın katıldığı Uluslararası İlişkiler Konferansı düzenlenmiştir.

27 NİSAN 2017 tarihinde, Türkiyat Araştırmaları Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. İsa Özkan’ın katıldığı Türk Kültürel Kimliği ve Gençlik Konferansı düzenlenmiştir.

27 NİSAN 2017 tarihinde, Proje Geliştirme ve Yönetimi Topluluğu tarafından, Eğitim Fakültesi Mavi Salon’da, konuşmacı olarak İstanbul Proje Yönetim Derneğinden Münip Öber’in katıldığı Proje Yönetimi Döngüsü Eğitimi düzenlenmiştir.

28 NİSAN 2017 tarihinde, Stratejik Düşünce, Kültürel Mirası Koruma, İnovasyon ve Liderlik Toplulukları tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, Bir Medeniyet İnşası Etkinliği düzenlenmiştir.

MAYIS

02-04 MAYIS 2017 tarihleri arasında, İnovasyon ve Liderlik Topluluğu tarafından, UBYO Kırmızı Salon’da, İNOVEL17 Etkinliği düzenlenmiştir.

03 MAYIS 2017 tarihinde, Türkiyat Araştırmaları Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali Korkmaz ve Prof. Dr. Salim Çobanoğlu’nun katıldığı Bir Mütefekkir Olarak Ziya Gökalp Konferansı düzenlenmiştir.

03 MAYIS 2017 tarihinde, Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından, GSF Kırmızı Salon’da, konuşmacı olarak Kemal Kaya’nın katıldığı Fotoğraf Söyleşisi düzenlenmiştir.

04 MAYIS 2017 tarihinde, IEEE Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Dr. Selçuk Topal’ın katıldığı Oxford ve Uzay Semineri düzenlenmiştir.

04 MAYIS 2017 tarihinde, Analitik Düşünce Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi düzenlenmiştir.

04 MAYIS 2017 tarihinde, Etik Topluluğu tarafından, Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde, Gençlik Şöleni düzenlenmiştir.

05 MAYIS 2017 tarihinde, Yeniler Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, İ.İ.B.F. Öğrencileri Geleceklerini Konuşuyor Söyleşisi düzenlenmiştir.

05-06 MAYIS 2017 tarihleri arasında, Tıp Fakültesi, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bakanlığı Kütahya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği işbirliği ile Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda, Yara Bakımında Güncel Gelişmeler Sempozyumu düzenlenmiştir.

06 MAYIS 2017 tarihinde, Radyo Topluluğu tarafından, Hazer Dinari Kültür Merkezi’nde, İnsanlık Ölmedi 2 Ödül Töreni düzenlenmiştir.

08 MAYIS 2017 tarihinde, Milli Bilinç ve Farkındalık Topluluğu ve İnovatif Girişimcilik Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Geleceğin İçin Sen de Sor Etkinliği düzenlenmiştir.

08 MAYIS 2017 tarihinde, Ekonomi Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, Mali Müşavirlik Zirvesi düzenlenmiştir.

08-12 MAYIS 2017 tarihleri arasında, Şaphane MYO tarafından, Şaphane MYO’da, Kariyer ve Etkinlik Haftası düzenlenmiştir.

10 MAYIS 2017 tarihinde, Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından, İ.İ.B.F. Amfi 2’de, konuşmacı olarak Yapımcı Birol Güven’in katıldığı Sinema Söyleşisi düzenlenmiştir.

10 MAYIS 2017 tarihinde, Engelsiz Hayat Topluluğu tarafından, Germiyan Kampüs Alanı ve Teknik Bilimler MYO Konferans Salonu’nda, 2. EHAT Özel Çocuk Şenliği düzenlenmiştir.

10-14 MAYIS 2017 tarihleri arasında, İ.İ.B.F. tarafından, Belgrad Sırbistan’da, 2. Internatıonal Conference On Economıcs, Busıness Management and Socıal Scıences (Icebss 2017) Konferansı düzenlenmiştir.

11 MAYIS 2017 tarihinde, Crossfit Topluluğu tarafından, Evliya Çelebi Yerleşkesi Tırmanma Duvarı'nda, Crossfit Oyunları 2 Yarışması düzenlenmiştir.

11-12 MAYIS 2017 tarihleri arasında, Risk Topluluğu tarafından, UBYO Amfi 2’de, 4. Sigorta Günleri Etkinliği düzenlenmiştir.

11-13 MAYIS 2017 tarihleri arasında, Tıp Fakültemiz tarafından 2. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu düzenlenmiştir.

12-19 MAYIS 2017 tarihleri arasında, G.S.F. tarafından, G.S.F.’de, Ressam Nurhan Gezen’in ‘Cennetten’ Kişisel Resim Sergisi düzenlenmiştir.

14 MAYIS 2017 tarihinde, Makine Mühendisleri Topluluğu tarafından, Bedesten’de, 20. Yıl Mezunlar Buluşması Etkinliği düzenlenmiştir.

16 MAYIS 2017 tarihinde, Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Bölümü Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından, G.S.F. Zafertepe Sergi Salonu’nda Bahar Sergisi düzenlenmiştir.

17 MAYIS 2017 tarihinde, Genç Türkologlar Topluluğu tarafından, Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Salonu’nda, konuşmacı olarak Prof. Dr. Mesut Şen’in katıldığı Babür’ün Türk Dünyasındaki Yeri ve Babürname Adlı Eseri Konferansı düzenlenmiştir.

17-18 MAYIS 2017 tarihleri arasında, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi tarafından, Evliya Çelebi Yerleşkesi Kamu Yönetimi’nde, Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetim Çalıştayı düzenlenmiştir.

18-26 MAYIS 2017 tarihlerinde, Dumlupınar Üniversitesi tarafından, fakültelerde, yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında 2017 Mezuniyet Törenleri düzenlenmiştir.

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, Perşembe