Hakkımızda

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimiz, Üniversitemizin diğer birimleri tarafından düzenlenen sempozyum, panel, konferans, konser vs. gibi her türlü programın gerek organizasyonunda gerek icrasında etkin görev almaktadır. Etkinliğin ilanı, düzeni, yer, araç-gereç temini vb. hususlarda ilgili birimlere yardımcı olmaktadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimiz, Üniversitemizin çevreye, halka ve üniversitemize tanıtılmasında, etkinliklerinin duyurulmasında önemli görevler üstlenmiş, bu amaçla çeşitli gazete ve görsel malzemelerden yararlanmaktadır.

Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliğimiz tarafından Üniversitemizi ilgilendiren her türlü davetiye, tebrik, ilan, afiş gibi malzemelerin grafik tasarımı, hazırlanması, basımı ve ilgili yerlere dağıtımı yapılmaktadır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimiz, Üniversitemizin Açılış ve Mezuniyet Törenlerini Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile ortak düzenleyerek, bu törenlerin ilan ve icrasını gerçekleştirmektedir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimiz, kendi alanı ile ilgili üniversite içi ve dışı yazışmaları yapmakta; Yükseköğrenim üst kuruluşları, diğer üniversiteler, basın yayın organları, resmi, özel ve tüzel kişi ve kurumlarla Üniversitemiz arasındaki ilgili yazışmaları yapmakta, ilişkileri düzenlemektedir.

Son Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, Salı