Akademik Toplantı Çağrıları

Ülkemizden ve dünyadan çeşitli kurumların düzenleyeceği kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, panel gibi geniş katılımlı toplantıların çağrılarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye, katılım koşullarına ve belirlenen son başvuru tarihlerine ilgili internet sitelerinde yer alan bilgiler üzerinden erişebilirsiniz.

Etkinlik Adı

Ayrıntılı bilgi

Etkinlik tarihi

7. Uluslararası Karadenize Kıyısı Olan Ülkeler Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu tr.blackseacountries.org 27-29 Kasım 2021
Lean Global Connection  planet-lean.com 29-30 Kasım 2021
Beşinci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı tubitak.gov.tr 30 Kasım 2021

Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ve Kutup Şenliği

tubitak.gov.tr

30 Kasım-1 Aralık 2021

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı  Manisa Celal Bayar Üniversitesi 30 Kasım 1 Aralık 2021
İkinci Kutup Şenliği tubitak.gov.tr 1 Aralık 2021

Meteorolojide Uzaktan Algılama Sempozyumu

meteouzal.itu.edu.tr

1-2 Aralık 2021

Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı ahievranconference.org 1-2 Aralık 2021
 2.Uluslararası Çocuk Çalışmaları Kongresi izdas.org/child 1-2 Aralık 2021

I. Uluslararası Aile Kongresi ve Uluslararası Jürili Karma Sergi

gsf.dpu.edu.tr

1-3 Aralık 2021

İcra ve İflas Kanunu Değişikliği Sempozyumu İstanbul Medipol Üniversitesi 3 Aralık 2021

1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu

erbakan.edu.tr

3 Aralık 2021

Engelli Haklarında Güncel Durum 2021: Temel Hak ve Hürriyetler Bağlamında Erişilebilirlik Sempozyumu istanbul.edu.tr 3 Aralık 2021
CAIAC'2021 International Cumhuriyet Artificial Intelligence Applications Conference cumhuriyet.edu.tr 3-4 Aralık 2021
5. Uluslararası Biltek Bilim Teknoloji ve Sosyal Bilimler Kongresi biltek.org 3-5 Aralık 2021
International Conference on Applied Economics and Finance & Extended With Social Sciences  icoaef.com 4-5 Aralık 2021
3. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu ISCAT2021 iscat.info 4-5 Aralık 2021
Trucas Education Fair- BAKU 2021 trucas.com.tr 5 Aralık 2021
Uluslararası Ankara Multidisipliner Çalışmalar Kongresi https://www.izdas.org/multidisipliner-calismalar-kongresi 5-7 Aralık 2021
İSO 15. Sanayi Kongresi İstanbul Sanayi Odası 7 Aralık 2021

34th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meetings on Marine Structures (TEAM 2020/21)

itu.edu.tr

6-8 Aralık 2021

Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 10th ESENIAS Workshop esenias.org 7-9 Aralık 2021

IEEE International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies

icecet.com

9-10 Aralık 2021

International Conference on Informatics and Computer Science gazi.edu.tr 9-11 Aralık 2021
4th East Mediterranean Congress of Laboratory Animal Science kongresi emclas.org 9-11 Aralık 2021
Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi mehmetakif.edu.tr 9-11 Aralık 2021
Hititler’den Günümüze Anadolu’da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu hitit.edu.tr 10-11 Aralık 2021

14. Ulusal ve 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi

ucmk.org

9-10-11 Aralık 2021

International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology (ICA-EAST 2021)

ica-east.erzurum.edu.tr

15-17 Aralık 2021

Jürili Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

mgu.edu.tr

7-17 Aralık 2021

Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Sempozyumu tihek.gov.tr 8 Aralık 2021
Paintistanbul & Turkcoat 2021 Boya, Polimer ve İlgili Malzemeler Kongresi bosad.org.tr 8-9 Aralık 2021
Çevrim İçi Öğrenme Güçlüğü ve Müdahaleye Tepki Yaklaşımları Konferansı Gazi Üniversitesi 9-10 Aralık 2021
Eğitim Bilimleri Temel Alanında Lisansüstü Öğrenim gören Öğrencilerin Nitel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi egitimdenitelarastırmalar2237a.com 13-17 Aralık 2021
İES’21 Uluslararası Mühendislik Sempozyumu İzmir Demokrasi Üniversitesi 13-18 Aralık 2021
Uluslararası Hititoloji Kongresi  Hitit Üniversitesi 13-19 Aralık
Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021 zanaattansanata.usak.edu.tr 14-16 Aralık 2021
IV. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyon Kongresi mcbu.edu.tr 15-16 Aralık 2021
6. Uluslararası Asya Pasifik Modern Bilimler Kongresi iksadasia.org 15-16 Aralık 2021
Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongresi icbm21.org 16-17 Aralık 2021
6. Kent Araştırmaları Kongresi kentarastirmalari.org 16-18 Aralık 2021

World Finance & Banking Symposium

world-finance-conference.com

17-18 Aralık 2021

Uluslararası Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında Misak-i Milli ve Güney Hattı Sempozyumu yuzyildagaziantep.gantep.edu.tr 17-19 Aralık 2021
10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi biyoloji.gen.tr 17-19 Aralık 2021
4. Mesleki Eğitim Kongresi mek.ayvansaray.edu.tr 22-24 Aralık 2021
IV. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi isersc.org/en 29-30 Aralık 2021

3. Toplumsal Cinsiyet Kent ve Mekan Sempozyumu

spo.org.tr

18-19 Aralık 2021

10. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi

biyoloji.gen.tr

17-19 Aralık 2021

6th Insternational Innovative Scientific Research Conference 19mayis.org 19-20 Aralık 2021
9.Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 20-22 Aralık 2021

Gelin Tanış Olalım…" İslam Ülkeleri Genç Bilim İnsanları Uluslararası Bilim, Kültür ve Sanat Kongresi

dpu.edu.tr

23-25 Aralık 2021

17. Uluslararası Kar Film Festivali atauni.edu.tr 23-25 Aralık 2021
Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi  ispeco.org 24-25 Aralık 2021
12. Uluslararası Mühendislik&Fen Bilimleri Kongresi  ispeco.org 24-25 Aralık 2021
8. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi ispeco.org 24-25 Aralık 2021
3. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi ispeco.org 24-25 Aralık 2021

World Congress on Applied Nanotechnology

atauni.edu.tr

24-26 Kasım 2021

Mecazdan Hakîkate Aşk Uluslarası Sempozyumu hasksempozyumu.comu.edu.tr 24-26 Aralık 2021
3. Uluslararası Türkçe Kongresi turkcekongresi.org 26-27 Aralık 2021
6th. International Conference Technology Changes Future kongresi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 6-8 Ocak 2022
5. Uluslararası Tokyo Modern Bilimlerde Yenilikçi Çalışmalar Kongresi tokyosummit.org 14-16 Ocal 2022

5th International School on Deep Learning

irdta.eu

17-21 Ocak 2022

Afganistan'da Taliban Yönetiminin Küresel ve Bölgesel Etkileri Kongresi İstanbul Arel Üniversitesi 22-23 Ocak 2021

The Sixth International Hydrogen Technologies Congress

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

23-26 Ocak 2022

International Symposium Interformation Management and Response in Disaster and Emergencies Atatürk Üniversitesi 25-26 Ocak 2022
6. Araştırma Yöntemleri Semineri Mersin Üniversitesi 26-29 Ocak 2022
II.Uluslararası Teknoloji Bilimleri ve Tasarım Sempozyumu Giresun Üniversitesi 2-5 Şubat 2022

10.Ulusal ve 3. Uluslararası Hidatidoloji Kongresi 

meetinghand.com

4-6 Şubat 2022

Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi https://idhlc.org 9-11 Şubat 2022
Uluslararası İslam Araştırmaları Kongresi hacibayram.edu.tr 12 Şubat 2022
3. International Conference On Environment And Forest Conservation  Kastamonu Üniversitesi 21-23 Şubat 2022
II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Erzurum Teknik Üniversitesi 8 Mart 2022
Türk Dünyasında Alp Kadın Uluslararası Sempozyumu alpkadin.gazi.edu.tr 8-10 Mart 2022
5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10-12 Mart 2022
Antalya Diplomasi Forumu antalyadf.org 11-13 Mart 2021
Uluslararası Gerontoloji Kongresi cumhuriyet.edu.tr 18-20 Mart 2021
Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı kartepezirvesi.com 24-27 Mart 2022
INCSOS Karabağ Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Azerbaycan Bakü 1-2-3 Nisan 2022

6th International School on Deep Learning

irdta.eu

18-22 Nisan 2022

TMMOB Afet Sempozyumu

afetsempozyumu.org

20-22 Nisan 2022

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu  edebiyatsem.erzurum.edu.tr 09-11 Mayıs 2022
Uluslararası Çocuk Sempozyumu cocuksempozyumu.sinop.edu.tr 16-18 Mayıs 2022
Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi pau.edu.tr 20-21 Mayıs 2022
International th Symposium on Pufferfish/Lionfish Tarım ve Orman Bakanlığı 20-22 Mayıs 2022

Symposium on Understanding Sustainability in the context of Business Organizations and Philanthropic Institutions

 
sos.tuba.gov.tr 20-22 Mayıs 2022
3.Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu fef.marmara.edu.tr 27-29 Mayıs 2022

World Finance Conference  

dropbox.com

1-3 Ağustos 2022
17th International Mineral Processing Symposium (IMPS2022) imps2022.com 14-16 Eylül 2022
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, Çarşamba