Akademik Toplantı Çağrıları

Ülkemizden ve dünyadan çeşitli kurumların düzenleyeceği kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, panel gibi geniş katılımlı toplantıların çağrılarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye, katılım koşullarına ve belirlenen son başvuru tarihlerine ilgili internet sitelerinde yer alan bilgiler üzerinden erişebilirsiniz.

Etkinlik Adı

Ayrıntılı bilgi

Etkinlik tarihi

Uluslararası Sınav Duyurusu Atatürk Üniversitesi 1-31 Ekim

7. Uluslararası New York Kongresi

nyconference.org

1-3 Ekim

Bozok Akademi Tanıtımı Yozgat Bozok Üniversitesi 3 Ekim

2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı

Adıyaman Üniversitesi

1-8 Ekim

Global Summit on Advanced Materials and Sustainable Energy Sempozyumu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

3-4 Ekim 

Uluslararası Enerji Günleri Sempozyumu

www.iensci.org/energydays

3-4 Ekim

International Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry-2022 (ICABGEH22) Ondokuz Mayıs Üniversitesi 3-5 Ekim

İpek Yolu ve Ötesi Kongre Serisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

4-7 Ekim

18th Global Conference on Sustainable Manufacturing

gcsm.eu

5-7 Ekim

1. Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Tasarım Sempozyumu

aybu.edu.tr

5-7 Ekim

2.Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi 

Anadolu Üniversitesi

5-8 Ekim

Craft İstanbul 3.El Sanatları ve Tasarım Fuarı Duyurusu

ATİS Fuarcılık

5-9 Ekim 

3. Uluslararası Bankacılık Kongresi

Türkiye Bankalar Birliği

6-7 Ekim

Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi

Çukurova Üniversitesi 

6-7 Ekim

Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics

www.icmece.org

6-7 Ekim

2 Uluslararası Tıp, Sağlık ve İletişim Bilimleri Kongresi

medheacom.org

5-8 Ekim

Uluslararası El-Cezeri Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları Sempozyumu Dicle Üniversitesi 6-8 Ekim

Uluslararası Geçmişten Geleceğe İpek Yolu Sempozyum

hacibayram.edu.tr

6-8 Ekim

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sempozyumu

Hacettepe Üniversitesi

6-8 Ekim

II.Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Stratejisi Kongresi

Bingöl Üniversitesi

7-9 Ekim

4.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi

Karabük Üniversitesi

7-8-9 Ekim 

Değerlendirici Eğitim Çalıştayı

FEDEK

8 Ekim

ICOMEP’22 Kongresi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

8-9 Ekim

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Kongresi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

8-9 Ekim

7.Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

8-9 Ekim

9. Uluslararası Çukurova Bilimsel Araştırmalar Kongresi

iksadkongre.net

9-11 Ekim

IV. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS IV)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

10 Ekim

5. e-BEYAS 2022 Sempozyumu

Ankara Üniversitesi

10-11 Ekim 

21. Yy.'da Uluslararası Göç Konferansı

Yeditepe Üniversitesi

10-11 Ekim

4. Uluslararası Göbeklitepe Bilimsel Çalışmalar Kongresi

isarconference.org

10-11 Ekim

Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi

Aksaray Üniversitesi

11-12 Ekim

TÜSEB Geleceğin Pandemileri Sempozyumu Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 11-12 Ekim

10. Uluslararası Atmosfer Bilimleri Sempozyumu

atmosfer.itu.edu.tr

8-21 Ekim

6.Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı ICANAS 2022

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

11-13 Ekim

TÜCAUM 2022 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu

Ankara Üniversitesi

12-14 Ekim

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 3.Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı Uşak Üniversitesi 12-14 Ekim
BACA 2022 Başkentler Capital Cities Sempozyumu Hacettepe Üniversitesi 13 Ekim

11. Ulusal Hidroloji Kongresi

Gaziantep Üniversitesi

13-14 Ekim

Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu

Karabük Üniversitesi

13-15 Ekim

V. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim ISEPA 22 Sempozyumu

Dicle Üniversitesi

13-14 Ekim

Kestane Sempozyumu

Adnan Menderes Üniversitesi

13-15 Ekim

Selçuklu Tarihi Coğrafyası II-İran Sempozyumu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

13-15 Ekim

Savunma Sanayi Sempozyumu

Makina Mühendisleri Odası Kayseri

13-15 Ekim

Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi Sivas Üniversitesi 13-15 Ekim

21. Ulusal Psikoloji Kongresi

Doğuş Üniversitesi

13-16 Ekim

Uluslararası Baskıresim Sergi Duyurusu Balıkesir Üniversitesi 14 Ekim

 Girişimcilik Zirvesi ve Çalıştayı

Başkent Üniversitesi

14 Ekim

Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

14-16 Ekim

Sergi Duyurusu Tını Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 14 Ekim 11 Kasım

Vergilendirme Yetkisi Sempozyumu

Atılım Üniversitesi

15 Ekim

Invitation For 2nd İnternational Conference on engineering and Applied Natural Sciences

iceans.org

15-18 Ekim
Çocuklar için Güvenli Gıda Sempozyumu Manisa Celal Bayar Üniversitesi 17-18 Ekim

9. Jeokimya Sempozyumu

İstanbul Teknik Üniversitesi

17-20 Ekim

Turizmde Sürdürülebilir Büyüme ve Krizlere Dayanıklılığın Geliştirilmesi Çağrısı cosme.kosgeb 18-19 Ekim

Uluslararası Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları" konulu konferansı

Osmaniye Ata Korkut Üniversitesi

18-19 Ekim

ASIIN´s 9th Global Conference asiin.de 18-19 Ekim

III. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu 

Ardahan Üniversitesi

18-20 Ekim 

Ispec 3. Ulusal Bilimsel Araştırmalar Kongresi

ispecongress.org

18-19 Ekim

4. Uluslararası Afet & Dirençlilik Kongresi

Eskişehir Teknik Üniversitesi

19-21 Ekim

25. Finans Sempozyumu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

19-22 Ekim

VI. Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Üsküdar Üniversitesi 20 Ekim
Ulusal Açık Bilim Konferansı İstinye Üniversitesi 20 Ekim

20th International Logistics and Supply Chain Congress- Sustainable Digital Logistics Sempozyumu

Beykent Üniversitesi

20-21 Ekim

V. ICTEBS

Kocaeli Üniversitesi

20-22 Ekim 

Springer Çevre Bilimleri Konferansı

Sousse Tunus

20-23 Ekim

MEKON Bir İletişim Aracı Olarak Mekan” Başlıklı Ulusal Kongresi

İstanbul Topkapı Üniversitesi

20-21 Ekim

DCF Veri Merkezi Fuarı ve Konferansı

datacenterfuari.com

20-22 Ekim

Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi Giresun Üniversitesi 20-22 Ekim

22. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

20-22 Ekim

14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Alanya Üniversitesi

20-22 Ekim

Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

20-22 Ekim

The International Project and Construction Management Conference

Yıldız Teknik Üniversitesi

20-22 Ekim

Uluslararası Hassas/Kırılgan Gruplar Kongresi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

20-22 Ekim

Uluslararası Adalet Kongresi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

20-22 Ekim

8.Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı

Marmara Üniversitesi

20-22 Ekim

IV. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 20-22 Ekim

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

20-23 Ekim

IV. Uluslararası Uygulamalı Bilimler, Mühendislik ve Matematik Kongresi 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

20-23 Ekim

1. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu

Polis Akademisi

20-23 Ekim

VI. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 20-23 Ekim
I. Uluslararası Katılımlı Hareket Analizlerinde Güncel Yaklaşımlar Kongresi Trakya Üniversitesi 21-22 Ekim

Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Birinci Uluslararası Herkes için Dil Konferansı

Çukurova Üniversitesi

21-22 Ekim 

1st International Convention on Language and Applied Linguistics Studies Gazi Üniversitesi 21-22 Ekim

2.Uluslararası Zap Havzası Sempozyumu

Hakkari Üniversitesi

21-23 Ekim 

Uluslararası Genç Araştırmacı Öğrenci Kongresi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

21-23 Ekim

ISHAD2022 Sempozyumu

Sakarya Üniversitesi

21-23 Ekim

Ahi Evran 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

21-23 Ekim

Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu

Sakarya Üniversitesi

21-23 Ekim

22. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu

Mardin Artuklu Üniversitesi

21-23 Ekim

10. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu ISITES2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21-23 Ekim
6. Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu ISHAD2022 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 21-23 Ekim

3.Uluslararası Çevre Tasarımı Konferansı

iced.eap.gr

22-23 Ekim

İklim İçin İşbirliği ve Yeşil Mutabakat Sempozyumu 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

24-26 Ekim

8th EuroAsia Workshop

euroasiaworkshop

24-26 Ekim

9. Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu

Konya Teknik Üniversitesi

24-26 Ekim

10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

24-27 Ekim

4th Regional Conference on Diffuse Pollution & Eutrophication

İstanbul Üniversitesi

24-28 Ekim 

Dünya Kongresi & Akdeniz Kongresi Teknopark 25-26 Ekim

Uluslararası Göç ve Yükseköğrenimde Göçmenler Kongresi 

Mardin Artuklu Üniversitesi

25-27 Ekim

Uluslararası Malakoloji Sempozyumu

malacology22.org

25-28 Ekim

I. Ulusal Mimarlık ve Kent Araştırmaları Umka Sempozyumu

Doğuş Üniversitesi

26-27 Ekim

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar Kongresi Selçuk Üniversitesi 26-27 Ekim

GEC2022 Konferansı

Batman Üniversitesi

26-29 Ekim

2. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi

Muş Alparslan Üniversitesi

27-28 Ekim

22.Ulusal Turizm Kongresi 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

27-29 Ekim

VII. Uluslararası Aksaray Sempozyumu

Aksaray Üniversitesi

27-28 Ekim

Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu

Giresun Üniversitesi

27-28 Ekim 

Süleyman Çelebi Anısına Türk Kültüründe Mevlit Geleneği Uluslararası Sempozyum

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

27-29 Ekim

Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı

İstanbul Teknik Üniversitesi

29-30 Ekim

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 29ekim.org 29-30 Ekim

4. ENVIROCHEM 2022

Atatürk Üniversitesi

30 Ekim-2 Kasım

OWSD Türkiye Ulusal Grubu Duyurusu

Gazi Üniversitesi

1 Kasım

POMO IV. (Postmodern) Uluslararası Posta Sanatı Sergisi

Selçuk Üniversitesi

1-30 Kasım

Ulusal Kaynak Kongresi ve Sergisi

İstanbul Gedik Üniversitesi 

3-4 Kasım

Metaverse ve Din Sempozyumu

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

3-4 Kasım

II. International Inovation and Career Congress (INANCA2022) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 3-4 Kasım

Gateway to Africa - Building & Construction Fuarı

CNR Expo

3-5 Kasım

Bağcılar Belediyesi 30. Yıl Sempozyumu

Bağcılar Belediyesi

5-6 Kasım

46. Şehircilik Kolokyumu

Şehir Plancıları Odası

6-8 Kasım

SSD 4. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi ssdjournal.org 7-8 Kasım

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Bugünü ve Yarını Konulu Sempozyum

Batman Üniversitesi

7-9 Kasım

Kadınlarda Oradaydı Proje Tanıtım Toplantısı

Sinop Üniversitesi

8 Kasım

Uluslararası Future Learning Konferansı  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 9-11 Kasım
7. Uluslararası Çağdaş Bilimler Asya Konferansı Asya Kongresi 9-11 Kasım

9. Yapı, İnşaat ve Tedarikçileri Fuarı

MERYAPI

9-12 Kasım

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 

Mardin Artuklu Üniversitesi

9-12 Kasım

Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Kongresi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

10-12 Kasım

6. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu

Yalova Üniversitesi

11-12 Kasım

Dijital Dönüşüm Çağında Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi  istanbulmedialiteracyforum 11-12 Kasım
4.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi İzmir Demokrasi Üniversitesi 11-13 Kasım

2. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi

İstanbul Arel Üniversitesi

11-13 Kasım 

16. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

11-13 Kasım

21. Yüzyılda Gençlik ve İnanç Eğilimleri Sempozyumu

Pamukkale Üniversitesi

11-13 Kasım

Uluslararası Mühendislik Bilimleri Kongresi

iensci.org

11-12 Ekim

Orman ve Ekosistem Zirvesi  Orman Mühendisleri Odası Ankara 11-12-13 Kasım

6. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi

ASSAM Kongre

12-13 Kasım

ASRİKA Konfederasyonu Asayiş ve İç Güvenlik Organizasyonu Ana Temalı Kongre

www.assam.org.tr

12-13 Kasım

Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar ve Küresel Uygulamaları 3.Uluslararası Kongresi

kibriskongresi

15-17 Kasım

Ulusal İzmir Sanat, Kültür Kongresi ve Sergisi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

15-17 Kasım

Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi

Gazi Üniversitesi

16-18 Kasım

III. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu

Trakya Üniversitesi

16-18 Kasım

Uluslararası Anglo - Amerikan Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu İZDAŞ 16-18 Kasım
Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Kongresi  İZDAŞ 16-18 Kasım

Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu

Dicle Üniversitesi

17-18 Kasım

II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi

Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü

17-18 Kasım

Van'ın Geleceği Sempozyumu 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

17-18 Kasım

Uluslararası Konya Mimarlık ve Sanat Sempozyumu

Necmettin Erbakan Üniversitesi

17-18 Kasım

8. Uluslararası Hemşirelik Yönetimi Kongresi 

Hacettepe Üniversitesi

17-18 Kasım

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

17-19 Kasım

CINPAR2022 Konferansı

Sakarya Üniversitesi

17-19 Ekim

Kongre 2nd International Ahi Evran Medicine & Health Science Congress

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

17-19 Kasım

8. Uluslararası EMİ Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi Aksaray Belediyesi 17-­19 Kasım

6.Uluslararası Biyosidal Kongresi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

17-20 Kasım

VIII.UZAL-CBS 2022 Sempozyumu Kütahya Valiliği 17-19 Kasım
II.Uluslararası Trafik Güvenliği Kongresi Polis Akademisi 17-20 Kasım
VI. Uluslararası Biyosidal Kongresi için Kongresi İstanbul Bilgi Üniversitesi 17-20 Kasım
II: International Conference Yeditepe Üniversitesi 18-19 Kasım

3.Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Siirt Üniversitesi

18-19 Kasım

Aile Temelli Sosyal Arabuluculuk Çalıştayı Adnan Menderes Üniversitesi 18-19 Kasım
Atığın Modası Geçti Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı 19-27 Kasım
III. Uluslararası Kentsel Araştırmalar Kongresi Aksaray Üniversitesi 21-22 Kasım
Şehir ve Medeniyet Kongresi Şehir ve Medeniyet Dergisi 22-23 Kasım

Education and Career-2022

Atakent-Expo

23-25 Kasım

Toplumdilbilim Araştırmaları Çalıştayı Dicle Üniversitesi 24-25 Kasım

6.Uluslararası 24 Kasım Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

24-25 Kasım 

Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

24-26 Kasım

Yenilikçi Teknolojiler Zirvesi ve Sergisi 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

24-26 Kasım

2nd MedGU

Mediterranean Geosciences Union

27-30 Kasım

Sosyal Sağlık ve Fen Bilimleri Alanlarında Açık ve Uzaktan Öğretim Kongresi

Atatürk Üniversitesi 

29-30 Kasım

Savaş Yeri Arkeolojisi Sempozyumu Selçuk Üniversitesi Kasım 2022
International Conference on Informatics and Computer Science Gazi Üniversitesi 1-2 Aralık
1.Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi Selçuk Üniversitesi 1-2 Aralık

1. Tevhidi Düşünce Işığından İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

1-2 Aralık

Trakya Üniversiteler Birliği V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

1-2 Aralık

Architecture, Technology and Innovation ATI 2022 Uluslararası Sempozyumu

Yaşar Üniversitesi

1-2 Aralık

3.Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi İstanbul Topkapı Üniversitesi  1-3 Aralık

Geçmişten Günümüze Balıkesir’ in Kültürel Mirası Konulu Sempozyumu

deu.edu.tr

2-4 Aralık

7. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu

Polis Akademisi

2-4 Aralık

İnsan Hakları Bağlamında İklim Değişikliği ve Gıda Hakkı Uluslararası Sempozyumu

TİHEK

7 Aralık

1.Uluslararası Tekstilden Sanata Dönüşüm Yolculuğu Karma Sergisi Ege Üniversitesi 8-9 Aralık 
Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 15-16 Aralık
İzmir'in 100 Yılı Sempozyumu İzmir Büyükşehir Belediyesi 15-16-17 Aralık

World Finance & Banking Symposium

world-finance-conference

16-17 Aralık

Artvin ve Çevresinin Manevi Rehberleri Sempozyumu Artvin Çoruh Üniversitesi 16-17 Aralık

İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Uluslararası Sempozyumu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

Aralık 

Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı

Ankara Üniversitesi 

1-4 Şubat 2023 

International Conference and Exhibition For Science (ICES2023)

ices-ksa.org

6-8 Şubat 2023

13.üncü Kozmetik Kongresi

Düzce Üniversitesi

17-19 Şubat 2023

Türkiye İktisat Kongresi 2023

Türk Tarih Kurumu

17-19 Şubat 2023

Global Strateji Konferansı 2023

DİPAM

23-24 Mart 2023

13. Uluslararası Sinan Sempozyumu Trakya Üniversitesi 27-28 Nisan

Expo 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş Uluslararası Botanik Sergisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

23 Nisan - 31 Ekim 2023

II. Uluslararası Eskişehir Kongresi

anadolu.edu.tr

9-12 Mayıs 2023

Yönetim Araştırmaları ve Mühendislik Uygulamaları (Yönar/Mu23) Sempozyumu

Doğuş Üniversitesi

11-13 Mayıs 2023

Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 8-11 Haziran 2023
Mersin Destinasyonları Kitabı Tanıtım Duyurusu  Mersin Üniversitesi  
ASBU CID Webinar Serileri Duyurusu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  

Bigg-Atılım 2022/2 Bigg Yeşil Büyüme Çağrısı 

Atılım Üniversitesi

 

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Tanıtımı Atatürk Üniversitesi  
Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2022, Salı