Bilimsel Anketler

Bu sayfalarda çeşitli kuruluşlar tarafından üniversitemize iletilen ve etik kurul raporlarının olduğu birimimizce kontrol edilen bilimsel çalışma anketleri sıralanmaktadır.

Not: Anketleri doldurmaktan önce hitap ettiğiniz kitleye ve sizden istenen bilgilere dikkat ediniz.

Anket Adı Ankete İzin Veren Kurum
Dış Paydaş Anketi İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Topkapı Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Topkapı Üniversitesi
Sinop Üniversitesi Misyon Vizyon ve Politikalara İlişkin Görüş Anketi Sinop Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Sakarya Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Nişantaşı Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Gedik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Dicle Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Bartın Üniversitesi
Aracılık Rolü Anket Çalışması Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Anket Çalışması Çağatay BURCU Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Günümüzde Ebeveyn Olmak Anketi Hitit Üniversitesi
İş ve Aile Yaşantısı Üzerine Bir Araştırma Anketi Karatay Üniversitesi
Dijital Karnaval Ortamında Mahremiyet Algısı: Ölçek Geliştirme, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması Anketi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İskenderun Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Anketi Anadolu Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet ve İşbirliği Anketi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Doğuş Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Düzce Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Harran Üniversitesi
Finansal Okuryazarlığı ile Sağlık Okuryazarlığı Anketi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
2024-2028 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi Ankara Üniversitesi
Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programları Değerlendirme Anketi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı
Üniversite Sıralamalarının ve Hakkında Çıkan Haberlerin Algısı ile Teknoloji Kabul Modeli (Tecknology Acceptance Model-TAM) Analizi Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Hakkari Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dış Paydaş Anketi Akdeniz Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Sakarya Üniversitesi
Mezun Yeterlilik Anketi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Üniversitelerde Öğrenci Memnuniyeti ve Sadakatini Geliştirmede Üniversite Sosyal Sorumluluğunun Etkisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi
AFSÜ Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Kayseri Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Akdeniz Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Kastamonu Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Balıkesir Üniversitesi
SI ve İkili Binary Örneklerin Bilinme Düzeyleri ve Doğru Kullanımı Konulu Anket Artvin Çoruh Üniversitesi
Stratejik Plan Dış Paydaş Anketi Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Kafkas Üniversitesi
Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi Balıkesir Üniversitesi
Üniversite Sıralaması Anketi Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Batman Üniversitesi
GRÜ Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Giresun Üniversitesi
Mezun Memnuniyet Anketi İstanbul Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Bursa Teknik Üniversitesi
Kurumsal İmaj Düzeyi Anketi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Bursa Teknik Üniversitesi 
2022 Yılı OKÜ Kurum İç Değerlendirme Raporu Dış Paydaş Anket Uygulaması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Akademik Mobing Anketi Uşak Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Yozgat Bozok Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İş Talep - Kaynak Modeli Ölçeği Uyarlama Çalışması Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Akademisyenlerin koronavirüs pandemisi öncesi, sırası ve sonrasındaki uzaktan eğitim deneyimlerinin paylaşılması Bitlis Eren Üniversitesi
Examine the Internet Addiction Levels of Students in Turkey and Iraq Comparatively with The Multivariate Adaptive Regressio Splines (Mars) Method Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yetişkinlerde Uçuş Kaygısı ve İlişkili Özellikler Üzerine Bir İnceleme İstanbul Üniversitesi
Sağlıklı Beslenme Bir Tercih mi Yoksa Ekonomik mi?: Tüketicilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Niyetleri Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi Atatürk Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Batman Üniversitesi
KOVID19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu Yeditepe Üniversitesi
Bilimsel Anket Çalışması Akdeniz Üniversitesi
Bilimsel Anket Çalışması Akdeniz Üniversitesi
Mezun Yeterlilik Değerlendirme Anketi Akdeniz Üniversitesi
Abdullah Talha Genç Anket Çalışması Sakarya Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Ufuk Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Trakya Üniversitesi
Covid-19 Pandemisinde E-Öğrenme Kalite Algısı Trakya Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Çevrim İçi Değerlendirmeye Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi Anketi Gazi Üniversitesi
Tükenmişliğin Dengesi: Rol Stresörleri, Çaba-Ödül Dengesizliği, İş-Yaşam Dengesizliği ve Aşırı Bağlılık Gümüşhane Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Dış Paydaş Anketi Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Küresel Salgın Hastalıkların Turizm İşletmeleri ve Tüketici Tatil Karar Sürecine Etkisi Karabük Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Hakkari Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Yozgat Bozok Üniversitesi
Akademik İnsan Sermayesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Anketi Mersin Üniversitesi
İlişkili Faaliyet Alanları Anketi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dijital Beceriler ve Performans İlişkisi Gebze Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
Dış Paydaş Anketi İstanbul Gedik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Hacettepe Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Ardahan Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Anketi Anadolu Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Anketi  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Nişantaşı Üniversitesi
Memnuniyet Anketleri Kastamonu Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Munzur Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Artvin Çoruh Üniversitesi
Kişilik, Değerler, Dünya Görüşleri ve Tutumlar Araştırması Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Aşırı Turizmin Ziyaretçiler Tarafından Algılanmasını Değerlendirmek ve Destinasyon Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Niyeti ile İlişkilerini Belirlemek Pamukkale Üniversitesi
Beslenme Alışkanlıklarının Finansal Risk İştahı Üzerindeki Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Obezitenin Satın alma Davranışları ve Algılanan Finansal Refah Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algılarının Belirlenmesi Gazi Üniversitesi
Pandemi Sürecinde Sağlık ve Turizm Alanlarındaki Akademisyenlerin İş Tatmini ve Performanslarının Değerlendirilmesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Engelli Öğrenci Yaşantıları Ölçeği ve Olağanüstü Durum Engelli Öğrenci Yaşantıları Ölçeği Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Yeditepe Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Kırklareli Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Bireysel Çalışma Odalarının Kullanıcı Bağlamında Fiziksel ve Ruhsal Değerler Açısından İrdelenmesi ve Bir Tasarım Önerisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Akademik Sahtekarlığın Sebep ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Bartın Üniversitesi
Akademisyenlerin Aşı Olma ve İlaç Kullanım Tutumlarının Belirlenmesi: Türkiye Örneği Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Tüketicilerin Takviye Edici Gıdalar ile Hidrolize Kolajen Kullanımları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Belirlenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Farklı Kuşak Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi ve Yeni Kuşağın Çalışma Değerlerinin Geniş Kapsamlı İncelenmesi: Uluslararası Bir Çalışma Adıyaman Üniversitesi
SI ve İkili (Binary) Örneklerin Bilinme Düzeyleri ve Doğru Kullanım Konulu Anket Artvin Çoruh Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Mezun Paydaş Anketi Kastamonu Üniversitesi
GRÜ Mezun Memnuniyet Anketi Giresun Üniversitesi
Mezun Yeterlilik Anketi  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Sinop Üniversitesi Dış Paydaş Anketi Sinop Üniversitesi
Biruni Üniversitesi Dış Paydaş Anketi  Biruni Üniversitesi
Son Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, Perşembe