Bilimsel Anketler

Bu sayfada çeşitli kuruluşlar tarafından üniversitemize iletilen ve etik kurul raporlarının olduğu birimimizce kontrol edilen bilimsel çalışma anketleri sıralanmaktadır.

Not: Anketleri doldurmadan önce hitap ettiği kitleye ve sizden istenen bilgilere dikkat ediniz.

Anket adı Ankete izin veren kurum
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi  Yozgat Bozok Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İş Talep - Kaynak Modeli Ölçeği Uyarlama Çalışması  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
İş Talep - Kaynak Modeli Ölçeği Uyarlama Çalışması Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Akademisyenlerin koronavirüs pandemisi öncesi, sırası ve sonrasındaki uzaktan eğitim deneyimlerinin paylaşılması Bitlis Eren Üniversitesi
Examine the Internet Addiction Levels of Students in Turkey and Iraq Comparatively with The Multivariate Adaptive Regressio Splines (Mars) Method Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yetişkinlerde Uçuş Kaygısı ve İlişkili Özellikler Üzerine Bir İnceleme İstanbul Üniversitesi
Sağlıklı Beslenme Bir Tercih mi Yoksa Ekonomik mi?: Tüketicilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Niyetleri Üzerine Kapsamlı Bir Model Önerisi Atatürk Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Batman Üniversitesi
KOVID19 Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim ve Toplumsal Uyumu Yeditepe Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Balıkesir Üniversitesi
Bilimsel Anket Çalışması Akdeniz Üniversitesi
Bilimsel Anket Çalışması Akdeniz Üniversitesi
Mezun Yeterlilik Değerlendirme Anketi Akdeniz Üniversitesi
Abdullah Talha Genç Anket Çalışması Sakarya Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi  Ufuk Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Trakya Üniversitesi
Covid-19 Pandemisinde E-Öğrenme Kalite Algısı Trakya Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Çevrim İçi Değerlendirmeye Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi Anketi Gazi Üniversitesi
Tükenmişliğin Dengesi: Rol Stresörleri, Çaba-Ödül Dengesizliği, İş-Yaşam Dengesizliği ve Aşırı Bağlılık Gümüşhane Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Dış Paydaş Anketi Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Küresel Salgın Hastalıkların Turizm İşletmeleri ve Tüketici Tatil Karar Sürecine Etkisi Karabük Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Hakkari Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Yozgat Bozok Üniversitesi
Akademik İnsan Sermayesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Anketi Mersin Üniversitesi
İlişkili Faaliyet Alanları Anketi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dijital Beceriler ve Performans İlişkisi Gebze Teknik Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 
Dış Paydaş Anketi İstanbul Gedik Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Hacettepe Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Ardahan Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Anketi Anadolu Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Anketi  İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Nişantaşı Üniversitesi
Memnuniyet Anketleri Kastamonu Üniversitesi
Covid-19 Sürecinde Babaların Ebeveynlik Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi Hitit Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Munzur Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Artvin Çoruh Üniversitesi
Kişilik, Değerler, Dünya Görüşleri ve Tutumlar Araştırması Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Aşırı Turizmin Ziyaretçiler Tarafından Algılanmasını Değerlendirmek ve Destinasyon Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Niyeti ile İlişkilerini Belirlemek Pamukkale Üniversitesi
Beslenme Alışkanlıklarının Finansal Risk İştahı Üzerindeki Etkileri Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Obezitenin Satın alma Davranışları ve Algılanan Finansal Refah Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Algılarının Belirlenmesi Gazi Üniversitesi
Covid-19 Pandemi Sürecinde Ebeveynlerin Algılanan Stres Düzeyleri, Genel Öz Yeterlik İnançları ve Covid-19 Korkularının İncelenmesi Hitit Üniversitesi
Pandemi Sürecinde Sağlık ve Turizm Alanlarındaki Akademisyenlerin İş Tatmini ve Performanslarının Değerlendirilmesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 
Uzaktan Eğitim Engelli Öğrenci Yaşantıları Ölçeği ve Olağanüstü Durum Engelli Öğrenci Yaşantıları Ölçeği Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik Yeditepe Üniversitesi
Dış Paydaş Anketi Kırklareli Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi Bireysel Çalışma Odalarının Kullanıcı Bağlamında Fiziksel ve Ruhsal Değerler Açısından İrdelenmesi ve Bir Tasarım Önerisi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Akademik Sahtekarlığın Sebep ve Sonuçları: Yapay Sinir Ağları ile Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Bartın Üniversitesi
Akademisyenlerin Aşı Olma ve İlaç Kullanım Tutumlarının Belirlenmesi: Türkiye Örneği Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Tüketicilerin Takviye Edici Gıdalar ile Hidrolize Kolajen Kullanımları Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Belirlenmesi Necmettin Erbakan Üniversitesi
Farklı Kuşak Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi ve Yeni Kuşağın Çalışma Değerlerinin Geniş Kapsamlı İncelenmesi: Uluslararası Bir Çalışma Adıyaman Üniversitesi
Dış Paydaş Analizi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, Cuma